AR-GE Merkezi

Ar-Ge Stratejimiz

Toraman Tekstil; Ar-Ge  yatırımları ve mesleki istihdam olanakları ile evrimleşen küresel süreci öğrenen, adapte olan, yenilikçi yaklaşımda bulunan ve ekonomik faaliyetleri de bu sürece dahil eden bir yapıya dönüşmüştür. Bu yaklaşım ile makroekonomik hedefleri de emek yoğun üretim anlayışı yerine, teknoloji esaslı Ar-Ge ve inovasyona bağlı ekonomik büyüme ve kalkınma hedefine kilitlemiştir. Böylece  Toraman Tekstil’de geleneksel sermaye ve işgücü üretiminin ötesinde “Ar-Ge’ye dayalı inovatif üretim sürecine” geçilmiştir. İnovasyon politikalarımız ve projelerimiz çerçevesinde, Ar-Ge harcamalarının, Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam ettiğimiz teknik eleman ve araştırmacı sayılarının her geçen gün arttırılması birbirlerine karşı rekabet üstünlüklerini artırmaları ve tekstil sektöründe öncü bir kurum olunması hedeflenmektedir.